Пловдив домакин на извънредно общо събрание на Българската федерация по спортни танци

Публикувана 25.09.2016

Управителният съвет на БФСТ (Българска федерация по спортни танци) свиква извънредно общо събрание по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №3/ 25.08.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 01 октомври в град Пловдив от 10:00 часа в зала ДНА, със следния дневен ред:

 1. Финансов отчет на Председателя.
 2. Отчет за дейността на Председателя на УС.
 3. Приемане на оставката и освобождаване от отговорност на Председателя на БФСТ.
 4. Избор на Председател.
 5. Приемане на Програма за развитие на дейността на БФСТ.
 6. Избор на нови членове на УС.
 7. Промени в Устава.
 8. Приемане на нови членове на БФСТ.

Важно напомняне: 

 1. КСТ се представляват от техния официален представител, или от упълномощено от тях лице, като всеки член заявява своя делегат в офиса на БФСТ до 17:00 часа на 20 септември 2016г..  
 2. Предложения за промени в Устава, предложения за Председател и членове на УС се представят в офиса на БФСТ в писмена форма в срок до 17:00 часа на 26 септември  2016г.
 3. Всеки делегат е длъжен да представи пред комисията по пълномощия лична карта, удостоверение за актуално състояние и пълномощно, ако е необходимо.
Източник: Gustosport