Шахматът трябва да връща 2 млн. лева заради злоупотреби

Публикувана 02.08.2017 17:37

Българската федерация по шахмат трябва да върне 2 млн. лева на държавата в 7-дневен срок. Това постановиха от Агенцията за държавна финансова инспекция с министерството на младежта и спорта (ММС) след извършена извънпланова проверка от Инспектората, в хода на която са прегледани и анализирани документи и информация. Проверката е за периода 2011-2014 година и е констатирала, че осигурените средства от страна на Mинистерството за заплащане на такси за провеждане на първенства и турнири в размер на 2 097 461,43 лв., не са разходвани по предназначение. Една част от проведените турнири не са били включени в официалния календар на Европейския шахматен съюз и спортната федерация не е начислявала и събирала такси за домакинство и други, съгласно Правилата на ЕШС. Отчетените от страна на БФШ суми за разходваните финансови средства не са въз основа на първични счетоводни документи, съгласно Закона за счетоводството. От страна на АДФИ и Инспектората е констатирано, че описаните суми в размер на 2 097 461, 43 лв. за периода 2011 - 2014 година са преведени по банкова сметка, която не е официалната сметка на ЕШС. Парите са преведени по сметката на компания с неясен собственик със същото наименование, а именно European Chess Union, регистрирана на адрес: 16192 Coastal Highway, Lewes Delaware, USA, а сметката по която са преведени парите е открита в АБАНКА - Любляна, Словения.
Официалното седалище по това време на ЕШС е в Хюнеберг Зее, Швейцария, с операционен офис в Белград, Сърбия, на улица "Масарикова" щ5/19, 11 000 Белград, Сърбия, като официалната сметка на ЕШС е открита в Bank Credit Suisse, Швейцария. В резултат на заключенията на извършената проверка е предоставен на президента на БФШ 7-дневен срок, считано от 01.08.2017 г., за предприемане на действия по възстановяване на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходваната сума по банковата сметка на ММС, информираха от пресслужбата на министерството. 

Източник: Gustosport